Om/About

Kulturentreprenör/intraprenör som arbetar med kulturprojekt, konst och utställningsproduktion.

Culture entrepreneur /intrapreneur who works in projects connected to culture, arts and exhibition production